Bölüm Başkanı:

Prof.Dr. SERAP ÇABUK (cabuks)

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi GÜLSÜN NAKIBOĞLU (ngulsun)