Amaçlar

Programın amacı; pazarlamanın temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış hem kamuda hem de özel sektörde her düzeyde pazarlama çalışanı ve yönetici adayları yetiştirmektir.

Hedefler

Bu program lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış işletme ve işletme dışı fakülte mezunlarına ve iş dünyasında firmaların stratejik yönlendirilmesi konusunda görev üstlenmek isteyen kişileri hedeflemektedir.