Program Hakkında Bilgi

Programın amacı, pazarlamanın temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış hem kamuda hem de özel sektörde her düzeyde pazarlama çalışanı ve yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış işletme ve işletme dışı fakülte mezunlarına hizmet verecek bir programdır.
Program ISCED Kodu

410
Programın Kredisi

En az 30 Kredi ve en az 60 AKTS
Programın Süresi

1 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Çukurova Üniversitesi Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı;ilgili alanda çalışan akademik personelin donanımı, yüksek lisans dersliklerinin ve materyallerinin alt yapısı, profesyonel iş yaşamı tecrübesini paylaşan öğrencileri ile sağlanan interaktif ders ortamı ve Tükiye´nin en gelişmiş illerinden biri olan Adana´da uygulama dünyasına yakınlığı açısından birçok pazarlama yüksek lisans programından farklılaşmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.