Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EMG12 701 Temel Finansman İlkeleri Zorunlu 3 3 6
EMG12 702 Finansal Piyasalar Zorunlu 3 3 6
EMG12 704 Alternatif Finansman Teknikleri Zorunlu 3 3 6
EMG12 705 Portföy Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG12 706 Sermaye Piyasası Analizi Zorunlu 3 3 6
EMG12 707 Finansal Risk Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG12 708 Bankalarda Aktif ve Pasif Yönetimi Zorunlu 3+6 3 6
EMG12 710 Uluslararası Finansman Teknikleri Zorunlu 3 3 6
EMG12 714 Bankalarda Kredi Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG12 715 Banka ve Sermaye Piyasasında Güncel Konular Zorunlu 3 3 6
EMG12P 700 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
EMG21 700 Finansal Yönetim Zorunlu 3 3 6
EMG22 704 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 3 6
EMG23 700 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG23 702 Pazarlama Araştırması ve Etik Zorunlu 3 3 6
EMG24 704 Sayısal Karar Verme Teknikleri Zorunlu 3 3 6
EMG26 700 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG27 700 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 3 6
EMG27 703 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 3 6
EMG28 701 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Zorunlu 3 3 6
EMG28 702 Proje Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG28 703 İşletme Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG28 705 Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG28 706 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Zorunlu 3 3 5
EMG28 707 Üretim Planlama ve Kontrol Zorunlu 3 3 6
EMG28 708 Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG28 709 İstatistiksel Veri Analizi Zorunlu 3 3 6
EMG28 712 Nicel Çözümleme Yöntemleri Zorunlu 3 3 6
EMG28 714 Teknoloji Yönetiminde Karar Destek Sistemleri Zorunlu 3 3 6
EMG28P 700 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 6
EMG32 711 Tekdüzen Hesap Planı ve Uygulamaları Zorunlu 3 3 6
EMG32 712 Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları Zorunlu 3 3 6
EMG32 719 Denetim ve Meslek Hukuku Zorunlu 3 3 6
EMG32 730 Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları Zorunlu 3 3 6
EMG32 731 Muhasebe Standartları Zorunlu 3 3 6
EMG32 752 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 3 5
EMG32 753 Vergi Yönetimi Zorunlu 3 3 5
EMG32 754 Maliyet Yönetimi ve Analizi Zorunlu 3 3 5
EMG32 755 Finansal Raporlama Strandartları Zorunlu 3 3 5
EMG32 756 Stratejik Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 3 5
EMG32P 700 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 6
EMG43 700 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 3 6
EMG43 701 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 3 6
EMG43 704 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 3 6
EMG43 705 Satış Yönetimi Zorunlu 3 3 5
EMG43 706 Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 3 5
EMG43 708 Reklam Zorunlu 3 3 5
EMG43 709 Perakendeci İşletmeler Yönetimi Zorunlu 3 3 5
EMG43 713 Ürün ve Marka Yönetimi Zorunlu 3 3 5
EMG43 716 Stratejik Pazarlama Planlaması Zorunlu 3 3 6
EMG43 718 Pazarlama Araştırması ve Etik Zorunlu 3 3 6
EMG43P 700 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
EMG57 705 Uluslararası Yönetim Zorunlu 3 3 5
EMG57 706 Örgütsel Davranış ve Liderlik Zorunlu 3 3 5
EMG57 708 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 3 5
EMG57 709 Yönetimde Güncel Konular Zorunlu 3 3 4
EMG57 711 Girişimcilik Zorunlu 3 3 6
EMG57 713 Küreselleşme ve Türkiye`de Yönetim Zorunlu 3 3 6
EMG57 714 Örgütsel İletişim ve Toplum Zorunlu 3 3 6
EMG57 720 Temel İşletmecilik Zorunlu 3 3 6
EMG57 721 Pozitif Yönetim ve Uygulamaları Zorunlu 3 3 6
EMG57P 700 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
EMGP 700 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 6
MG1 700 Finansal Yönetim Zorunlu 3 3 5
MG11 701 Finans Teorisi ve Kurumsal Finansman Zorunlu 3 3 6
MG11 702 Finansal Pazarlar Zorunlu 3 3 6
MG11 704 Yeni Finansman Teknikleri Zorunlu 3 3 6
MG11 705 Portföy Yönetimi Zorunlu 3 3 5
MG11 706 Sermaye Piyasası Analizleri Zorunlu 3 3 6
MG11 707 Finansal Risk Yönetimi ve Türev Araçlar Zorunlu 3 3 5
MG11 708 Bankalarda Risk Yönetimi Zorunlu 3 3 5
MG11 710 Uluslararası Finansman ve Finansal Sistemler Zorunlu 3 3 6
MG11 713 Banka ve Sermaye Piyasasında Güncel Konular Zorunlu 3 3 4
MG11 714 Kredi Yönetimi Zorunlu 3 3 5
MG11P 700 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
MG2 700 Yönetsel Muhasebe Zorunlu 3 3 5
MG21 700 Finansal Yönetim Zorunlu 3 3 6
MG21 709 Yöneticiler İçin Finansal Piyasalar Zorunlu 3 3 6
MG22 703 Yönetsel Muhasebe Zorunlu 3 3 6
MG22 704 Mali Tablolar Analizi ve Yorumlanması Zorunlu 3 3 5
MG23 700 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 3 6
MG23 706 Pazarlamada Güncel Konular Zorunlu 3 3 5
MG24 704 Sayısal Karar Verme Teknikleri Zorunlu 3 3 6
MG26 700 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 3 6
MG27 700 Yönetim ve Organisazyon Zorunlu 3 3 6
MG27 705 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 3 5
MG28 701 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Zorunlu 3 3 6
MG28 702 Proje Yönetimi Zorunlu 3 3 5
MG28 703 İşletme Yönetimi Zorunlu 3 3 6
MG28 705 Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 3 6
MG28 706 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Zorunlu 3 3 5
MG28 707 Üretim Planlama ve Kontrol Zorunlu 3 3 6
MG28 708 Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 3 5
MG28 709 İstatistiksel Veri Analizi Zorunlu 3 3 6
MG28 710 Sayısal Karar Verme Teknikleri Zorunlu 3 3 6
MG28 712 Nicel Çözümleme Yöntemleri Zorunlu 3 3 5
MG28P 700 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
MG3 700 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 3 5
MG31 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 5 6
MG31 702 Muhasebede Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 3 5
MG31 704 Kar Planlaması ve Kontrolü Zorunlu 3 3 5
MG31 706 Bağımsız Denetim Standartları Zorunlu 3 3 5
MG31 708 İç Kontrol ve İç Denetim Zorunlu 3 3 5
MG31 711 Tekdüzen Hesap Planı (THP) ve Uygulamaları Zorunlu 3 3 6
MG31 712 Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları Zorunlu 3 3 6
MG31 719 Denetim ve Meslek Hukuku Zorunlu 3 3 6
MG31 730 Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları Zorunlu 3 3 6
MG31 750 Stratejik Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 3 5
MG31 752 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 3 5
MG31 753 Vergi Yönetimi Zorunlu 3 3 5
MG31 754 Maliyet Yönetimi ve Analizi Zorunlu 3 3 5
MG31 759 Finansal Raporlama Standartları Zorunlu 3 3 5
MG31S 700 Seminer Zorunlu 0 0 24
MG31T 700 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MG32 731 Muhasebe Standartları Zorunlu 3 3 6
MG32 760 Muhasebede Yönetim, Araştırma ve Etik Zorunlu 3 3 6
MG32P 700 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
MG43 700 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 3 6
MG43 701 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 3 8
MG43 706 Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 3 5
MG43 718 Pazarlama Araştırması ve Etik Zorunlu 3+3 3 6
MG43 720 Marka Yönetimi Zorunlu 3 3 6
MG43 721 Dijital Pazarlama Zorunlu 3 3 6
MG43 723 Girişimcilik ve Pazarlama Zorunlu 3 3 6
MG43 724 Satış Yönetimi ve Liderlik Zorunlu 3 3 6
MG43 726 Pazarlama İletişimi Zorunlu 3 3 6
MG43P 700 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
MG46 700 Kalite Yönetimi Zorunlu 3 3 7
MG5 702 Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 3 6
MG57 701 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 3 6
MG57 704 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 3 5
MG57 705 Uluslararası Yönetim Zorunlu 3 3 5
MG57 708 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 3 5
MG57 709 Yönetimde Güncel Konular Zorunlu 3 3 4
MG57 711 Girişimcilik Zorunlu 3 3 6
MG57 713 Küreselleşme ve Türkiye`de Yönetim Zorunlu 3 3 6
MG57 714 Örgütsel İletişim ve Toplum Zorunlu 3 3 6
MG57 716 Araştırma Yöntemleri ve Yönetim Biliminde Etik Zorunlu 3 3 6
MG57 720 Temel İşletmecilik Zorunlu 3 3 6
MG57 721 Örgütsel Davranış ve Liderlik Zorunlu 3 3 5
MG57 725 Pozitif Yönetim ve Uygulamaları Zorunlu 3 3 6
MG57P 700 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 6
MG6 700 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 3 6
MG7 700 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 3 5
MG7 705 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 3 6
MG7 708 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 3 4
MG7 712 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 3 6
MGP 700 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 6
MGS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
MGU 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
MGU1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MO1 701 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 3 6
MO1 705 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 3 6
MO1 706 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 3 6
MO1 707 Örgütsel Davranış ve Liderlik Zorunlu 3 3 6
MO1 708 Uluslararası Yönetim Zorunlu 3 3 6
MO1 709 Yönetimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 3 6
MO1U 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
MO1U 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 978 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EMG21 709 Yöneticiler İçin Finansal Piyasalar 3 3 6
EMG22 703 Yönetsel Muhasebe 3 3 5
EMG23 709 Pazarlama Araştırması 3 3 6
EMG26 703 Lojistik Yönetimi 3 3 6
EMG28 710 Sayısal Karar Verme Teknikleri 3 3 6
EMG57 701 Yönetim ve Organizasyon 3 3 6
EMG57 704 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 3 5
MG1 701 Portföy Yönetimi 3 3 6
MG1 702 Sermaye Piyasası Analizi 3 3 4
MG1 703 Finansal Risk Yönetimi ve Türev Araçlar 3 3 4
MG1 706 Sermaye Bütçelemesi 3 3 4
MG3 703 Pazarlamada Güncel Konular 3 3 4
MG3 704 Tüketici Davranışları 3 3 4
MG3 708 Hizmet Pazarlaması 3 3 4
MG32 711 Tekdüzen Hesap Planı (THP) ve Uygulamaları 3 3 6
MG32 712 Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları 3 3 6
MG32 719 Denetim ve Meslek Hukuku 3 3 6
MG32 730 Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları 3 3 6
MG32 750 Stratejik Yönetim Muhasebesi 3 3 5
MG32 752 Mali Tablolar Analizi 3 3 5
MG32 753 Vergi Yönetimi 3 3 5
MG32 754 Maliyet Yönetimi ve Analizi 3 3 5
MG32 759 Finansal Raporlama Standartları 3 3 5
MG5 703 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri 3 3 4
MG57 710 E- İşletme Yönetimi 3 3 0
MG6 703 Proje Yönetimi 3 3 6
MG7 703 Uluslararası Yönetim 3 3 4
MG7 710 Örgütsel Davranış ve Liderlik 3 3 4
MO1 703 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3 3 6
MO1 704 Küreselleşme ve Türkiye`de Yönetim 3 3 6
MO1S 700 Seminer 0 0 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler