Program Hakkında Bilgi

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir. Bu programda sanat ve sanat eğitimi üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu program öğrencilerin sanatsal ve bilimsel bilgilerini geliştirmelerini, çağdaş sanat ve düşünceyi değerlendirebilme becerisi yanında etkili ve nitelikli ürünler verebilme yeterliğini kazanmalarını amaçlar. Bu programa lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler her yıl güz ve bahar yarıyıllarında başvurabilirler.Yüksek lisans programı en az dört en çok altı yarıyılda tamamlanır. Yüksek Lisans öğrencileri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programında yer alan dersleri seçebilirler. Öğrenciler toplamda yedi ders, bir seminer seminer ve uzmanlık alan dersi almak zorundadırlar. Derslerinde başarılı olan öğrenciler en az iki yarıyılda tamamlamak üzere bir yüksek lisans tezi hazırlar.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2 -3 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı, sanat eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı eğitim içeren bir eğitim süreci yürütür.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.