Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SOYL 700 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 6
SÖ 769 Öğrenme Stilleri Zorunlu 3 3 6
SÖ 790 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 3 6
SÖ 791 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 3 3 6
SÖ1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
SÖ1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 54 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SOYL 701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 3 6
SOYL 702 Ölçme ve Değerlendirmede Çağdaş Yaklaşımlar 3 3 6
SOYL 703 Okulda İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim 3 3 6
SOYL 704 Sınıf Yönetiminde Çağdaş Uygulamalar 3 3 6
SOYL 705 Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar 3 3 6
SOYL 706 Alternatif Eğitim Uygulamaları 3 3 6
SOYL 707 Kuramdan Uygulamaya Program Geliştirme 3 3 6
SOYL 708 Okuma Yazma Öğretimi ve Uygulamaları 3 3 6
SOYL 710 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi ve Uygulamaları 3 3 6
SOYL 711 Türkçe Dersinde Metin Analizi İle Dil Bilgisi Öğretimi 3 3 6
SOYL 712 Öğrenme Stillerinden Öğretim Tasarımına 3 3 6
SOYL 713 Yaratıcı Drama 3 3 6
SOYL 714 Problem Çözme Öğretimi 3 3 6
SOYL 715 Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Sonuçları 3 3 6
SOYL 716 Sınıfta Öğrenme Kuramlarının Uygulanması 3 3 6
SOYL 717 Matematik Öğretiminde Program Geliştirme 3 3 6
SOYL 718 Öğrenciyi Tanıma Teknikleri 3 3 6
SÖ 701 İlköğretimde Program Geliştirmede Araştırma Sorunları 3 3 6
SÖ 703 Okuma Yazma Öğretiminde Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar 3 3 6
SÖ 705 Türkçe Öğretim Progamı Geliştirme 3 3 6
SÖ 706 Kubaşık Öğrenme 3 3 6
SÖ 708 Çok-Kültürlü Eğitim 3 3 6
SÖ 710 lköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yeni Eğilimler 3 3 6
SÖ 711 Kubaşık Öğrenme Uygulamaları 3 3 6
SÖ 712 Matematik Öğretiminde Çağdaş Uygulamalar 3 3 6
SÖ 714 Öğrenciyi Tanıma Teknikleri 3 3 6
SÖ 717 Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme 3 3 6
SÖ 718 Türkçe Öğretiminde Metin Tahlilleri 3 3 6
SÖ 719 Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 3 6
SÖ 721 lköğretimde Rehberlik 3 3 6
SÖ 722 Eğitimde Karma Yöntem Araştırmaları 3 3 6
SÖ 723 Meslekte Tükenmişlik ve Başa Çıkma Stratejileri 3 3 6
SÖ 727 Çocuk Edebiyatı 3 3 6
SÖ 734 Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 3 3 6
SÖ 736 Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 3 6
SÖ 738 lköğretimde Sorumluluk Eğitimi 3 3 6
SÖ 742 Fen ve Fen Bilimleri Öğretiminin Tem.II 3 3 6
SÖ 744 Halk Kültüründe Tören ve İnançlar II 3 3 6
SÖ 748 Çoklu Zeka Kuramlarına İlişkin Uygulama 3 3 6
SÖ 750 Sınıf Yönetimi Kuramları ve Uygulamaları 3 3 6
SÖ 751 Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretimi 3 3 6
SÖ 752 Eğitim Araştırmalarında Nitel Araştırma Yöntemleri 3 3 6
SÖ 753 Türkçe Öğretiminin Sorunları 3 3 6
SÖ 755 Fen ve Fen Bilimleri Öğretiminin Tem.I 3 3 6
SÖ 759 Okulda İnsan İlişkileri 3 3 6
SÖ 761 Halk Kültüründe Tören ve İnançları I 3 3 6
SÖ 763 Çoklu Zeka Kuramları 3 3 6
SÖ 767 Meta Analiz 3 3 6
SÖ 768 Matematik Eğitimi ve Felsefe 3 3 6
SÖ 775 Öğrenme Stilleri Uygulamaları 3 3 6
SÖ 777 Matematik Eğitim Programları 3 3 6
SÖ 778 Eğitimde Program Geliştirme 3 3 6
SÖ 779 Okulda Şiddet 3 3 6
SÖ 780 Eğitimin Psikolojik Temelleri 3 3 6
SÖ 781 Matematik Öğretiminde Program Geliştirme 3 3 6
SÖ 782 Matematik Öğretiminde Çağdaş Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları 3 3 6
SÖ 783 Çağdaş Türk Edebiyatından Seçme Metinler 3 3 6
SÖ 784 Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının İçerik İncelenmesi 3 3 6
SÖ 785 Toplumsal Değişim ve Halk Kültürü II 3 3 6
SÖ 788 Eğitimde Çağdaş Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları 3 3 6
SÖ 789 Toplumsal Değişim ve Halk Kültürü I 3 3 6
SÖ 792 MaxQda ile Nitel Analize Giriş 3 3 6
SÖ 793 Türkçe Dersinde Değerler Eğitimi 3 3 6
SÖS 700 Seminer 0 0 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler