Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Çağdaş Türk Edebiyatından Seçme Metinler
(SÖ783)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çocuk Edebiyatı
(SÖ727)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çoklu Zeka Kuramları
(SÖ763)
- - - 4 5 3 4 - 3 - 4 3 - 3 3 - - 4 - 5
Çoklu Zeka Kuramlarına İlişkin Uygulama
(SÖ748)
- - - 4 - - 3 4 4 - 3 5 3 2 - - 3 2 - 4
Eğitim Araştırmalarında Nitel Araştırma Yöntemleri
(SÖ752)
5 - - - 4 - 3 4 3 5 - 5 3 3 3 - 5 3 3 5
Eğitimde Çağdaş Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları
(SÖ788)
1 4 1 - 1 5 - - - 2 - 2 - - - 3 - - - -
Eğitimde Karma Yöntem Araştırmaları
(SÖ722)
5 - - - 2 - 2 - 3 5 - 5 3 5 3 2 5 2 - 4
Eğitimde Program Geliştirme
(SÖ778)
- 5 - 4 2 3 - 3 - - - - - - - - 3 - - 3
Eğitimin Psikolojik Temelleri
(SÖ780)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Halk Kültüründe Tören ve İnançlar II
(SÖ744)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Halk Kültüründe Tören ve İnançları I
(SÖ761)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematik Eğitim Programları
(SÖ777)
- 4 - - - 4 - - 2 - - - - - - - - - - -
Matematik Öğretiminde Çağdaş Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
(SÖ782)
- 3 3 3 3 5 - 2 - 2 2 3 2 - - - - - - -
Matematik Öğretiminde Çağdaş Uygulamalar
(SÖ712)
- - - - - 5 - 5 - - - - - - - - - - - -
Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar
(SÖ719)
- - - - - 5 - 5 - - - - - - - - - - - -
Matematik Öğretiminde Program Geliştirme
(SÖ781)
2 5 5 2 3 2 2 3 - - 1 - - 4 3 - - - 3 3
Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar
(SOYL705)
- - 5 - 3 5 - 5 - - - - - - - - - - - -
MaxQda ile Nitel Analize Giriş
(SÖ792)
3 1 1 1 1 1 5 5 5 3 1 5 3 5 3 1 5 4 - 3
Okulda İnsan İlişkileri
(SÖ759)
3 - 4 4 - - 5 4 3 - 4 - 4 5 5 - 5 5 - 5
Okulda Şiddet
(SÖ779)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Okuma Yazma Öğretimi ve Uygulamaları
(SOYL708)
5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 5
Okuma Yazma Öğretiminde Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar
(SÖ703)
4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5
Öğrenciyi Tanıma Teknikleri
(SÖ714)
- - 2 5 - - - - 4 - - - 4 5 5 - - - - 4
Öğrenme Stilleri
(SÖ769)
4 2 2 3 2 2 3 4 4 - 4 4 4 5 4 3 3 4 - 5
Öğrenme Stilleri Uygulamaları
(SÖ775)
5 1 1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 - 4 4 3 5 4 - 5
Seminer
(SÖS700)
4 - - 3 3 - 4 5 4 5 4 5 - 3 3 3 5 5 3 4
Sınıf Yönetimi Kuramları ve Uygulamaları
(SÖ750)
- 4 4 3 5 2 4 4 4 1 3 2 4 4 4 1 - 3 1 5
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I
(SÖ791)
5 1 4 2 4 - 3 4 4 5 4 4 3 4 2 4 4 3 2 4
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II
(SÖ790)
5 1 1 3 3 1 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4
Tez Çalışması
(SÖ1701)
5 - - 3 3 3 3 - 3 5 - 5 3 3 - - 5 5 4 3
Toplumsal Değişim ve Halk Kültürü I
(SÖ789)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Toplumsal Değişim ve Halk Kültürü II
(SÖ785)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türkçe Dersinde Değerler Eğitimi
(SÖ793)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türkçe Öğretim Progamı Geliştirme
(SÖ705)
4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 4
Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının İçerik İncelenmesi
(SÖ784)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türkçe Öğretiminde Metin Tahlilleri
(SÖ718)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(SÖ1700)
5 - - 4 4 - 4 4 4 5 - 5 4 5 - 3 5 4 4 5
İlişkili ders sayısı / 37 24 22 23 27 28 26 26 28 27 23 23 26 24 27 24 21 24 25 19 28
İlişki ağırlığı 1058583108103104104123112999211592117957911210473125
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir