Amaçlar

Yüksek lisans programının amacı; sınıf öğretmenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bilgi üretmenin yanı sıra Türkiye’de eğitim-öğretim veren sınıf öğretmenliği ana bilim dalları için alan bilgisine sahip öğretim elemanları yetiştirmek ve ulusal eğitimimize katkı sağlamak için alanında yeni, çağdaş bilgilerle donatılmış uzman öğretmenler yetiştirmektir.

Hedefler

Yüksek lisans programının başlıca hedefleri ulusal ve uluslararası Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalları arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, kuram ve uygulamaları geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Sınıf Öğretmenleri yetiştirmektir.