Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 733 Dilbilimi I Zorunlu 2 2 5
TDE 755 Azerice Zorunlu 2 2 4
TDE 765 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
TDE 766 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
TDE1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
TDE1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TDES 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 53 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 701 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I 2 2 4
TDE 702 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II 2 2 4
TDE 707 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları I 2 2 4
TDE 708 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları II 2 2 4
TDE 709 Yeni Türk Edebiyatı I 2 2 4
TDE 710 Yeni Türk Edebiyatı II 2 2 4
TDE 711 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I 2 2 4
TDE 712 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II 2 2 4
TDE 713 Türk Dilinin Kaynakları I 2 2 4
TDE 714 Türk Dilinin Kaynakları II 2 2 4
TDE 715 Eski Anadolu Türkçesi I 2 2 4
TDE 716 Eski Anadolu Türkçesi II 2 2 4
TDE 721 Türk Dili Tarihi I 2 2 4
TDE 722 Türk Dili Tarihi II 2 2 4
TDE 723 16.yy. Mesnevileri 2 2 4
TDE 724 17.yy. Mesnevileri 2 2 4
TDE 729 Tanzimat Döneminde Roman I 2 2 4
TDE 730 Tanzimat Döneminde Roman II 2 2 4
TDE 731 Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri I 2 2 4
TDE 732 Türk Halk Edb. Anlatı Türleri II 2 2 4
TDE 734 Dilbilimi II 2 2 4
TDE 739 Osmanlı Türkçesi Metinleri I 2 2 4
TDE 740 Osmanlı Türkçesi Metinleri II 2 2 4
TDE 745 Cumhuriyet Döneminde Eleştiri I 2 2 4
TDE 747 Divan Şiirinde Edebi Akımlar I 2 2 4
TDE 749 Tanzimat'tan Cumhuriyete Edebiyatımızda Eleştiri 2 2 4
TDE 750 Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyatımızda Eleştiri II 2 2 4
TDE 752 Divan Şiirinde Edebi Akımlar II 2 2 4
TDE 753 Eski Türk Edebiyatında Şerh I 2 2 4
TDE 754 Eski Türk Edebiyatında Şerh II 2 2 4
TDE 756 Türkmence 2 2 4
TDE 757 Anadolu ve Rumeli Ağızları I 2 2 4
TDE 758 Anadolu ve Rumeli Ağızları II 2 2 4
TDE 759 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri I 2 2 4
TDE 760 Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri II 2 2 4
TDE 761 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri I 2 2 4
TDE 762 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri II 2 2 4
TDE 763 Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri I 2 2 4
TDE 764 Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri II 2 2 4
TDE 768 Cumhuriyet Döneminde Eleştiri II 2 2 4
TDE 771 Derlem Dilbilim I 2 2 5
TDE 772 Derlem Dilbilim II 2 2 5
TDE 773 Eski Türk Edebiyatında Belagat I 2 2 5
TDE 774 Eski Türk Edebiyatında Belagat II 2 2 5
TDE 775 Dil İlişkileri ve Türkçe I 2 2 5
TDE 776 Dil İlişkileri ve Türkçe II 2 2 5
TDE 777 Edebiyat ve Sanat Eğitiminde Drama I 3 3 5
TDE1 769 Orhon Türkçesi 3 3 5
TDE1 770 Uygur Türkçesi 3 3 5


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler