Mezunların İstihdam Olanakları:

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinde görev alabilirler.