Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11
Karşılaştırmalı Siyaset
(UİY709)
4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 5
İlişkili ders sayısı / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İlişki ağırlığı 44442445455
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir