Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
UİY 701 Uluslararası İlişkiler Teorileri Zorunlu 3 3 7
UİY 703 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Metodoloji) Zorunlu 3 3 7
UİY 704 Uluslararası Örgütler Zorunlu 3 3 7
UİY1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
UİY1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
UİY2 701 Uluslararası İlişkiler Teorileri Zorunlu 3+3 3 6
UİY2 704 Uluslararası Örgütler Zorunlu 3 3 6
UİY2 708 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Metodoloji) Zorunlu 3 3 6
UİY2 730 Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları II Zorunlu 3 3 9
UİY2 732 Küresel İktisat Zorunlu 3 3 9
UİYS 700 Seminer Zorunlu 0 0 5
AKTS kredisi toplamı : 92 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
UİY 702 Türk Dış Politikası 3 3 7
UİY 705 Avrupa Bütünleşmesi 3 3 5
UİY 706 Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler 3 3 5
UİY 707 Devlet Teorisi 3 3 5
UİY 708 Demokrasi Kuramları 3 3 5
UİY 709 Karşılaştırmalı Siyaset 3 3 5
UİY 710 Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları II 3 3 5
UİY 712 Soğuk Savaş Sonrası Asya 3 3 5
UİY 714 İktidar ve Kültür 3 3 5
UİY 715 Dünya Siyaseti ve Küreselleşme 3 3 5
UİY 716 İnsan Hakları 3 3 5
UİY 718 Avrupa`da Siyasi Düşünceler Tarihi I 3 3 5
UİY 719 Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları I 3 3 5
UİY 720 Güvenlik ve Terör 3 3 5
UİY 721 Türkiye-ABD İlişkileri 3 3 5
UİY 722 Göç Politikaları 3 3 5
UİY 723 Türkiye-AB İlişkileri 3 3 5
UİY 725 Uluslararası Politik Ekonomi 3 3 5
UİY 726 Dünya Siyasetinde Ortadoğu 3 3 5
UİY 728 Dünya Siyasetinde Kültür ve Kimlik Sorunsalı 3 3 5
UİY 729 Çatışma Çözümlemeleri 3 3 5
UİY 730 Uluslararası Hukuk 3 3 5
UİY 731 Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar 3 3 5
UİY 732 Dünya Siyasetinde Akdeniz 3 3 5
UİY 733 Siyasi Tarih I 3 3 5
UİY 734 Siyasi Tarih II 3 3 5
UİY 735 Din ve Siyaset 3 3 5
UİY 736 Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik ve Siyasal Yapılar 3 3 5
UİY 737 Petrol, Su ve Savaş 3 3 5
UİY 738 Karşılaştırmalı Demokratikleşme 3 3 5
UİY 739 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3 3 5
UİY 740 Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler 3 3 5
UİY 741 Avrupa'da Siyası Düşünceler Tarihi II 3 3 5
UİY 742 Uluslararası Göç Hukuku 3 3 5
UİY 743 Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet 3 3 5
UİY 744 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri 3 3 5
UİY 745 Türkiye-AB Serbest Dolaşım Hakkı 3 3 5
UİY 746 Çatışma Analizi ve Savaş Kuramları 3 3 5
UİY2 706 Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler 3 3 6
UİY2 709 Karşılaştırmalı Siyaset 3 3 6
UİY2 715 Dünya Siyaseti ve Küreselleşme 3 3 6
UİY2 723 Türkiye-AB İlişkileri 3 3 6
UİY2 725 Avrupa Bütünleşmesi 3 3 9
UİY2 728 Dünya Siyasetinde Ortadoğu 3 3 6
UİY2 731 Uluslararası İlişkelerde Güncel Sorunlar 3 3 6
UİY2P 700 Dönem Projesi 3 0 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler