Amaçlar

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz yüksek lisans programının amacı kamu ve özel kurumlarda yönetimde başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi, analitik beceri, diğer beceri ve araçlar ile birlikte öğrencileri hazırlamaktır. Özellikle bu program, farklı yönetsel durumları yorumlamak ve anlamak ve yönetsel sorunların nedenlerini belirlemek bu problemlere yaratıcı çözümler sunmak için gerekli olan analitik becerilerle öğrencileri hazırlamayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, küreselleşmenin ve rekabetin arttığı iş dünyasında etkin bir iletişim kurmak ve işlemek için gerekli olan becerilere sahiptirler. Firmada karar vermeye yön vermek için işletmenin bütün yönlerinde güçlü bir kavrama sahip olmak ve bu bilgileri kullanmak bu programın amacıdır.

Hedefler

Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan kaliteli mal ve hizmet sunumunda, kaynakların etkin kullanımında, toplum sorunlarına çözüm üretmede bilimsel araştırma ve yayınları ilerletmek, Yönetim ve Organizasyon alanında evrensel düzeyde araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek, Toplumun sorunlarına çözüm üretebilen bilgi üretmek, Ekonomik hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek ve ulusal rekabet gücünün gelişimine katkı sağlamak, Bilimsel düşünceyi geliştirmek ve ekonomik hayatı geliştirecek projeler oluşturmak.