Program Hakkında Bilgi

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz yüksek lisans programının amacı kamu ve özel kurumlarda yönetimde başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi, analitik beceri, diğer beceri ve araçlar ile birlikte öğrencileri hazırlamaktır. Özellikle bu program, farklı yönetsel durumları yorumlamak ve anlamak ve yönetsel sorunların nedenlerini belirlemek bu problemlere yaratıcı çözümler sunmak için gerekli olan analitik becerilerle öğrencileri hazırlamayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, küreselleşmenin ve rekabetin arttığı iş dünyasında etkin bir iletişim kurmak ve işlemek için gerekli olan becerilere sahiptirler. Firmada karar vermeye yön vermek için işletmenin bütün yönlerinde güçlü bir kavrama sahip olmak ve bu bilgileri kullanmak bu programın amacıdır.
Program ISCED Kodu

410
Programın Kredisi

(toplam otuz kredi ve en az 60 AKTS)
Programın Süresi

1 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program, benzerlerinden farklı olarak Türkiye´nin en köklü üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi ve yine Türkiye´nin en büyük ve gelişmiş şehirlerinden biri olan Adana´da özel ve kamu sektörü işletmelerinin değişik yönetim kademelerinde çalışan yönetici ve diğer personele, yönetim ve organizasyon alanında çağdaş bir perspektif kazanma, analitik, teknik, kavramsal, karar verme ve insan ilişkileri yetkinliklerini geliştirme fırsatı kazandırmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.