Mezuniyet Koşulları:

Yüksek Lisans programı; toplam 21 krediden (2013 Güz dönemi ve sonrası girişler için Uzmanlık Alan Dersleri ve Seminer hariç 42 AKTS den) az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur