Program Hakkında Bilgi

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının amacı, hukuk biliminin ekonomik ve uluslararası boyutu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Özellikle küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların ele alınmasında gerekli olan “disiplinlerarası” bakış açısının öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir. Dersler, uzman akademisyenler ve uygulamacılar tarafından verilmektedir. Bu programla amaçlanan, sadece bugünün değil yarının sorunlarına da çözüm üretebilecek hukukçuların yetiştirilmesidir.
Program ISCED Kodu

380
Programın Kredisi

21 Kredi (42 AKTS)
Programın Süresi

En az 4 yarıyıl- En fazla 6 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Programın amacı; özel hukuk alanında üst düzey teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli hukukçular yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir.