Mezuniyet Koşulları:

Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,50 olan
tezsiz yüksek lisans öğrencisine, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.