Program Hakkında Bilgi

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin çağdaş hukuk alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde ya da kendi iş alanlarında güçlenmek isteyen hukukçuların bilgilerini geliştirmelerini, araştırma yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.
Program ISCED Kodu

380
Programın Kredisi

30 Kredi (90 AKTS)
Programın Süresi

En az 2 yarıyıl- En fazla 3 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Programın amacı; özel hukuk alanında üst düzey teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli hukukçular yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir.