Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri
yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:
Başarı notu Katsayı
(Harfli sistem) (4’lük sistem)
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
DZ (Devamsız) 0,00
E (Eksik) - BL (Başarılı) - BZ (Başarısız) -