Amaçlar

Bu programın amacı, farklı akademik disiplinlerde (mühendislik, işletme, iktisat, vb.) lisans eğitimi almış olan bireylerin ekonomi teorisi alanındaki bilgilerini, uygulama becerilerini ve özgün bilimsel araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmektir.

Hedefler

İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama. Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme. Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme. Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.