Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, yüksek lisans (7. derece) düzeyinde eğitim veren bir programdır.