Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.

- Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.

- Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.

- Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.

- Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.

- Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.

Ögrenme Yetkinligi

- Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.

- Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.