Önceki Programin Tanınması:

Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.