Program Hakkında Bilgi

İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programı öğrencilere yabancı dil öğretimi yöntem bilgisi, birinci ve ikinci dil edinimi, içerik çözümlemesi, araştırma yöntemleri gibi alanlarda kuramsal ve uygulamalı dersler sunmaktadır. Programın içeriği öğrencileri çalışma alanlarında gereksinim duyacakları kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olabilmeleri için düzenlenmiştir. Bununla birlikte, seminer dersleri sayesinde öğrenciler küçük ölçekli araştırma projeleri hazırlayıp sunarak sözlü iletişim becerilerini ve etkili araştırma yöntemleri bilgilerini geliştirebilme ve bu bilgilerini paylaşabilme fırsatı bulmaktadırlar. programda değerlendirme yöntemi olarak bazı dersler için vize ve final sınavı uygulanmakta, bazı dersler için ise öğrenciler dönem projesi hazırlamaktadır.
Program ISCED Kodu

0114
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

Yüksek lisans programı en az 2 yıl sürmektedir.
Programın Özellikleri ve Tanımı

İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programı dil edinimi ve öğretimi alanında temel kuram ve yöntemleri kapsamaktadır. Program aday öğrencilere ilgili alan eğitiminde yapacakları akademik ve bilimsel çalışmaları yürütebilmek için gerekli olan bilgi donanımını kazandırır. Bu doğrultuda öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi alanında nitel ve nicel araştırma yöntemlerini içeren dersler zorunlu olarak sunulur. Bu derslerin yanında farklı alan dersleri şeçmeli olarak verilmektedir.Öğrenciler alan derslerine ek olarak 1 seminer ve uzmanlık alan dersi alırlar. .
Egitim Şekli

Bu program tam zamanlı bir programdır.