Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
İTS 721 Osmanlı Paleografyası I Zorunlu 3 3 6
İTS 722 Osmanlı Paleografyası II Zorunlu 3 3 6
İTS 731 İslam Tarihi ve Sanatlarında Metodoloji I Zorunlu 3 3 6
İTS 732 İslam Tarihi ve Sanatlarında Metodoloji II Zorunlu 3 3 6
İTS 735 Emeviler ve Abbasiler Dönemi İslam Kültür ve Medeniyet Zorunlu 3 3 6
İTS 737 Abbasi Tarihi Zorunlu 3 3 6
İTS1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 60 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
İTS 701 İlk Dönem İslam Tarihi I 3 3 6
İTS 702 İlk Dönem İslam Tarihi II 3 3 6
İTS 703 Türk-İslam Edebiyatı Tarihi I 3 3 6
İTS 704 Türk-İslam Edebiyatı Tarihi II 3 3 6
İTS 705 Türk-İslam Edebiyatı Metin Çözümlemeleri I 3 3 6
İTS 706 Türk-İslam Edebiyatı Metin Çözümlemeleri II 3 3 6
İTS 707 İslam Tarihi Kaynakları I 3 3 6
İTS 708 İslam Tarihi Kaynakları II 3 3 6
İTS 709 Türk-İslam Edebiyatının Kaynakları I 3 3 6
İTS 710 Türk-İslam Edebiyatının Kaynakları II 3 3 6
İTS 711 Türk-İslam Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi 3 3 6
İTS 712 Türk-İslam Edebiyatında Nesir 3 3 6
İTS 715 Klasik Dini ve Edebi Metinler I 3 3 6
İTS 716 Klasik Dini ve Edebi Metinler II 3 3 6
İTS 717 Edebi Sanatlar 3 3 6
İTS 718 Türk-İslam Edebiyatında Mesnevi Geleneği 3 3 6
İTS 723 Metin Tamiri 3 3 6
İTS 724 Türk-İslam Edebiyatında Nazım 3 3 6
İTS 725 Tarihi Türk Lehçeleri I 3 3 6
İTS 726 Tarihi Türk Lehçeleri II 3 3 6
İTS 727 Osmanlı Mimarlığı 3 3 6
İTS 728 Seyahatnamelerde Anadolu Türk Kentleri 3 3 6
İTS 733 İslam`da Bilim Tarihi 3 3 6
İTS 734 Türk-İslam Edebiyatında Ahenk Unsurları 3 3 6
İTS1 700 Uzmanlık Alan Dersi 5 0 6
İTSH 741 İslam Tarihine Giriş 3 0 0
İTSH 742 Türk İslam Edebiyatına Giriş 3 0 0
İTSH 743 Osmanlı Türkçesi 3 0 0
İTSH 744 Arapça Grameri 3 0 0
İTSH 745 Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş 3 0 0
İTSS 700 Seminer 0 0 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler