Amaçlar

Bu program, işletme alanında çalışmak isteyen kişilerin bu alanla ilgili yetkinlik kazanmalarını sağlamayı, bunun yanında ileride yönetici olmalarına imkân sağlayacak bilgileri kendilerine verebilmeyi amaçlamaktadır

Hedefler

Farklı disiplinlerde eğitilmiş lisans mezunlarının, işletmelerde ve kamu kurumlarında yer alan farklı düzeylerdeki liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.