Program Hakkında Bilgi

Program, özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir.Programın eğitim dili Türkçedir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyılıdır.
Program ISCED Kodu

410
Programın Kredisi

toplam 30 kredi ve en az 60 AKTS
Programın Süresi

1 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program, benzerlerinden farklı olarak Türkiye´nin en köklü üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi ve yine Türkiye´nin en büyük ve gelişmiş şehirlerinden biri olan Adana´da özel ve kamu sektörü işletmelerinin değişik yönetim kademelerinde çalışan yönetici ve diğer personele, işletme alanında çağdaş bir perspektif kazanma, analitik, teknik, kavramsal, karar verme ve insan ilişkileri yetkinliklerini geliştirme fırsatı kazandırmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Ayrıca işletme bilimi ve uygulamalarında güçlü bir temel sağlamak, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışacak öğrencilere işletme yönetimi konularında aranan becerileri kazandırmaktır
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.