Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Dönem Projesi
(MGP700)
4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
Finansal Yönetim
(MG21700)
5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
Mali Tablolar Analizi ve Yorumlanması
(MG22704)
4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5
Pazarlama Yönetimi
(MG23700)
5 5 - - 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5
Pazarlamada Güncel Konular
(MG23706)
3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5
Sayısal Karar Verme Teknikleri
(MG24704)
5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4
Stratejik Yönetim
(MG27705)
2 - 4 5 5 2 - - 4 5 4 5 5 5
Üretim Yönetimi
(MG26700)
1 3 4 3 4 2 4 2 5 - 1 4 5 5
Yöneticiler İçin Finansal Piyasalar
(MG21709)
5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
Yönetim ve Organisazyon
(MG27700)
3 5 4 2 - - 5 5 4 5 5 4 4 5
Yönetsel Muhasebe
(MG22703)
4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5
İlişkili ders sayısı / 11 11 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11
İlişki ağırlığı 4143424047394346504844485254
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir