Amaçlar

İşletme ve Teknoloji Yönetimi programı, başta işletme mezunları olmak üzere üretim yönetimi ve bilişim yöntemleri alanında ihtisaslaşmak isteyen lisans mezunlarına bu imkânı vermek üzere düzenlenmiş bir programdır. Bu program, bu alanlarda çalışmak isteyen kişilerin bu alanla ilgili yetkinlik kazanmalarını sağlamayı, bunun yanında ileride bu alanlarda yönetici olmalarına imkân sağlayacak bilgileri kendilerine verebilmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler

Farklı disiplinlerde eğitilmiş lisans mezunlarının, teknoloji temelli sanayi kuruluşlarında gelecekte ürün ve süreç tasarımı ve teknoloji yönetimi konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı zaman ve mekân engellerini kaldırarak hedeflemektedir.