Mezuniyet Koşulları:

Bu program en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez sınavında başarılı olmak ve yukarıda belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim edilir. Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları, tezi şekil yönünden enstitü tarafından uygun bulunması ve lisans düzeyinde yüz yirmi (120) AKTS tamamlayarak en az 3.00 GNO’ya sahip olmaları durumunda yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.