Program Hakkında Bilgi

Bu programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Matematik eğitimi kapsamında öğrencinin ilgi alanına göre matematik öğretmenliği, alanında çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan uzman ve akademisyen yetiştirmek. Bu amaca yönelik olarak, matematik eğitimi kurulu tarafından belirlenen Yüksek Lisans çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Program ISCED Kodu

14
Programın Kredisi

120 AKST
Programın Süresi

Dört yarı yıl (2 yıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Matematik eğitimi bölümü yüksek lisans programının amacı, matematik eğitiminin farklı alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.