Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BHP 706 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 3 0 6
BHP 707 Mesleki Rehberlik Zorunlu 3 3 6
EGT1 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
EGT1 701 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
EGTS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
PDR 7004 Projektif Teknikler Zorunlu 3 3 7
PDR 701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 3 3 6
PDR 705 Uygulamalı Eğitim İstatistiği I Zorunlu 3 3 6
AKTS kredisi toplamı : 67 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BHP 701 Psikolojiye Giriş I 3 3 6
BHP 702 Psikolojiye Giriş II 3 0 6
BHP 703 Kişilik Kuramları I 3 3 6
BHP 704 Kişilik Kuramları II 3 3 6
BHP 705 Bireysel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 3 0 6
BHP 708 Psikolojik Danışma ve Rehberlik 3 3 6
BHP 709 Psikopatoloji I 3 3 6
BHP 710 Psikopatoloji II 3 3 6
EGT 712 Karar Verme Yöntem ve Teknikleri 3 3 6
PDR 537 Duygu Odaklı Psikolojik Danışma 3 3 0
PDR 702 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II 3 3 6
PDR 704 Uygulamalı Eğitim İstatistiği II 3 3 6
PDR 716 Psikoeğitim Grupları 3 3 6
PDR 717 Psikoeğitim Gruplarının Uygulanması 3 3 6
PDR 723 Okullarda Rehberlik Uygulamaları I 2 2 0
PDR 724 Okullarda Rehberlik Uygulamaları II 3 3 0
PDR 729 Psikolojik Danışma Teknikleri 3 3 7
PDR 732 Psikolojik Danışma Uygulamaları 3 3 6
PDR 735 İletişim Becerileri Eğitimi 3 3 6
PDR 738 İletişim Becerileri Eğitimi Uygulamaları 3 3 6
PDR 739 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme 3 3 6
PDR 741 Bilişsel-Davranışçı Danışma 3 3 6
PDR 742 Bilişsel-Davranışçı Danışma Uygulamaları 3 3 6
PDR 743 Sınıf Yönetimi ve Danışma Yaklaşımları 3 3 6
PDR 744 Niteliksel Araştırma Yöntemleri II 3 3 7
PDR 745 Niteliksel Araştırma Yöntemleri I 3 3 7
PDR 746 Danışma Psikolojisi Kuramları II 3 3 6
PDR 747 Danışma Psikolojisi Kuramları I 3 3 7
PDR 753 Aile Terapisine Giriş I 3 3 6
PDR 754 Grup Rehberliği 3 3 6
PDR 756 Aile Terapisine Giriş II 3 3 6
PDR 759 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları I 3 3 6
PDR 760 Çiftlerde Aile Terapisi Uygulamaları 3 3 6
PDR 761 Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Zorbalık : Önleme ve Azaltma 3 3 6
PDR 763 Farklı Çiftlerde Eş Terapisi I 3 3 6
PDR 764 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları II 3 3 6
PDR 765 Aile ve Evlilik Terapisinde Çağdaş Yaklaşımlar I 3 3 6
PDR 766 Ergenlerde Yaşam Becerileri Geliştirme 3 3 0
PDR 767 Çift ve Evlilik Terapisi I 3 3 6
PDR 768 Farklı Çiftlerde Eş Terapisi II 3 3 6
PDR 769 Çift ve Evlilik Danışması I 3 3 6
PDR 770 Aile ve Evlilik Terapisinde Çağdaş Yaklaşımlar II 3 3 6
PDR 771 Genogram Çalışmalarına Giriş I 3 3 6
PDR 772 Aile ve Evlilik Terapisinde Uygulamalar 3 3 6
PDR 774 Çift ve Evlilik Terapisi II 3 3 6
PDR 775 Kanıta Dayalı Psikolojik Danışma 3 3 6
PDR 776 Çift ve Evlilik Danışması II 3 3 6
PDR 778 Genogram Çalışmalarına Giriş II 3 3 6
PDR 781 Aile Araştırmaları I 3 3 6
PDR 782 Aile Araştırmaları II 3 3 6
PDR 785 Kariyer Gelişimi ve Danışma 3 3 6
PDR 787 Farklı Durumlarda Psikolojik Danışma I 3 3 6
PDR 788 Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları 3 3 6
PDR 789 Farklı Durumlarda Psikolojik Danışma II 3 3 6
PDR 790 Oyun Terapi 3 3 6
PDR 791 Çocuklarda Sistemik Çalışma I 3 3 6
PDR 793 Ergenlerde Sistemik Danışma 3 3 6
PRDT 704 Davranış Yönetimi Stratejileri 3 3 7


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler