Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Ahşap Prefabrike Sistemler
(STA742)
5 4 4 2 2 2 4 4 5 4 4 5 5 4
Ambalaj Grafiği
(STA711)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(STA761)
2 2 3 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
(STA770)
- 2 1 1 1 5 1 1 1 4 1 3 1 -
Çağdaş İç Mekan Düzenlemeleri
(STA741)
5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4
Çağdaş İç Mekan Problemleri ve Analizi I
(STA737)
3 4 4 4 1 4 5 5 5 5 5 - 4 3
Çağdaş İç Mekan Problemleri ve Analizi II
(STA738)
4 5 4 2 1 5 5 5 5 5 4 - 2 3
Çağdaş Kumaş Tarasımında Ürün Geliştirme I
(STA715)
3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 5 5 4
Çağdaş Kumaş Tasarımında Ürün Geliştirme II
(STA716)
- - - - - - - - - - - - - -
Çağdaş Sanat I
(STA707)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Çağdaş Sanat II
(STA708)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Deneysel Kumaş Tasarımı
(STA766)
4 5 3 3 2 5 5 4 4 4 3 5 3 4
Desen I
(STA721)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Desen II
(STA722)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dokuma Atölye
(STA765)
4 2 3 3 1 3 3 3 3 4 2 5 3 3
Endüstriyel Seramik Hammaddeleri
(STA751)
5 - - 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3
Endüstriyel Seramik Tasarımı I
(STA717)
4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
Endüstriyel Seramik Tasarımı II
(STA752)
4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
Form ve Kompozisyon I
(STA731)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Form ve Kompozisyon II
(STA732)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Grafik Atölye I
(STA713)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grafik Atölye II
(STA714)
- - - - - - - - - - - - - -
Grafik Sanatı ve Sorunları
(STA712)
5 5 5 3 2 4 5 - - 5 5 2 5 5
Heykel Atölye I
(STA703)
4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5
Heykel Atölye II
(STA704)
4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 5 4 4
Heykel ve Çevre I
(STA705)
4 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4
Heykel ve Çevre II
(STA706)
4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 5
Koleksiyon Tasarımı Proje
(STA772)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kültür, Kimlik ve İletişim Tartışmaları I
(STA763)
3 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5
Kültür, Kimlik ve İletişim Tartışmaları II
(STA762)
3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3
Mekan Tasarım İlke ve Uygulamaları
(STA736)
5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 3 1 5 5
Mekan Tasarım İlkeleri
(STA735)
5 5 4 3 1 1 4 5 5 5 4 2 5 5
Mekanda Yeniden İşlevlendirme
(STA740)
5 5 3 2 4 2 5 4 3 4 4 5 3 3
Mitoloji ve İkonografi I
(STA779)
- 2 4 3 - - 2 3 3 - 2 - 2 3
Mitoloji ve İkonografi II
(STA780)
- 3 5 5 1 3 3 5 4 3 4 - 1 3
Mobilya Tasarımında Yaratıcılık ve Yeni Eğilimler
(STA756)
5 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 5
Mobilyanın Biçimlenişinde Yenilikçi Tarasım Araştırmaları
(STA755)
5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3
Modern Dönem Sanat Akımları I
(STA781)
2 5 5 5 3 4 2 4 4 2 4 1 4 4
Modern Dönem Sanat Akımları II
(STA782)
2 5 5 5 2 3 3 4 4 3 5 2 1 3
Reklam Grafiği
(STA725)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Resim I
(STA723)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Resim II
(STA724)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sanat Eseri Analiz Yöntemleri II
(STA748)
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5
Sanat Tasarım ve Görsel Kültür II
(STA758)
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 - 3
Seminer
(STAS700)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Seramik Teknoloji Tasarımı I
(STA759)
2 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Seramik Teknoloji Tasarımı II
(STA760)
2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3
Seramik Teknolojisi Araştırmaları
(STA754)
5 1 2 5 4 5 5 3 4 4 3 1 3 4
Tasarım Atölyesi I
(STA777)
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tasarım Atölyesi II
(STA776)
5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Teknik İngilizce
(STA775)
5 - 1 - 1 - 5 5 4 5 4 2 3 4
Tekstil ve Moda Tasarımı Proje
(STA769)
5 5 4 - 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5
Tez Çalışması
(STA1700)
2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2
Tipografi I
(STA753)
5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tipografi II
(STA726)
4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(STA700)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ürün Tasardımında Form Araştırmaları II
(STA774)
4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
Ürün Tasarımında Form Araştırmaları I
(STA773)
4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
Yapı Biyolojisi
(STA743)
5 3 3 2 3 1 3 3 2 5 5 3 3 5
Yapı Kabuğunda Isısal Sorunlar ve Isı Korunumu
(STA746)
5 1 1 2 3 2 5 2 1 3 4 5 3 3
Yapıda Korozyon
(STA744)
5 - - 1 2 - 4 - - 4 3 4 2 1
Yayın Grafiği
(STA734)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yeniden İşlevlendirilecek Olan Tarihi Yapılarda İç Mekan Müdahaleleri
(STA739)
5 4 3 2 3 3 5 3 3 5 4 4 5 3
Yüzey Kaplamaları
(STA745)
5 5 3 3 4 3 5 4 4 3 5 5 4 5
İlişkili ders sayısı / 64 59 59 60 60 61 59 62 60 60 61 62 58 61 61
İlişki ağırlığı 242226220226217225256242239251251231232247
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir