Özel Kabul Koşulları:

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Lisans mezuniyet not ortalaması, ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Adayların Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri bölümünde lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.