İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Sanat 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(SANAT VE TASARIM (YL) (TEZLİ))
1234567891011121314
BİLGİKuramsal, Olgusal15454545454545454545454545454
25454545454545454545454545454
344444444444444
44343434343434343434343434343
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı155555555555555
244444444444444
344444444444444
43434343434343434343434343434
53535353535353535353535353535
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1454454545454545454545454545
2545555555555555
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 155555555555555
255555555555555
33434343434343434343434343434
444444444444444
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik155555555555555
244444444444444
33434343434343434343434343434
433333333333333
53434343434343434343434343434
622222222222222
744444444444444
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik155555555555555
244444444444444
34545454545454545454545454545


 Sanat  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7 Düzey(Y. lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.

2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.

3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.

4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.

2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.

4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.

5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.

2-Proje süreçlerini planlar.

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.

2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.

3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.

4-Öğrenmeyi yönlendirir.

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.

2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.

3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.

4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.

5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.

6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).

7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.

2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.

3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.