Amaçlar

Programın temel amacı, farklı sanat ve tasarım disiplinlerini anlamak, sentezlemek, kendilerini donatmak ve geliştirmek isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu aktarmaktır. Alanında derinlemesine araştırma yapabilen, yenilikleri takip eden sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler.

Hedefler

Öğrencilerine dönemin gelişen akımları, olayları ve kavramlarını sorgulayacağı ortamlar sunmak ve araştırılan kuramlar çerçevesinde yeniden yapılandırılmış projeler üretmesini sağlamak programın hedefleri arasındadır.