Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILEM 700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
ILEM 701 Sosyal Teori ve Medya Çalışmaları Zorunlu 3 3 6
ILEM 703 Bilimsel Araştırma Yöntemi ve Etiği Zorunlu 3 3 6
ILEMS 700 Seminer Zorunlu 0 0 6
ILEMT 700 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 48 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILEM 702 Çağdaş Türkiye Sineması 3 3 6
ILEM 704 Türkiye'de Gündelik Yaşam ve Popüler Kültür 3 3 6
ILEM 705 Sosyodilbilim 3 3 6
ILEM 706 Sinema Araştırmalarında Yöntem 3 3 6
ILEM 707 Sosyal Medya ve Toplum 3 3 6
ILEM 708 Medya ve Söylem Çalışmaları 3 3 6
ILEM 709 Sinema Tarihi ve Kuramı 3 3 6
ILEM 710 Gündelik Yaşam Etnografisi 3 3 6
ILEM 711 Kültürel Kimlik 3 3 6
ILEM 712 İletişim Etnografisi 3 3 6
ILEM 713 Toplumsal Cinsiyet ve İletişim 3 3 6
ILEM 714 Alternatif Medya Kuramları 3 3 6
ILEM 715 Oyun Kültürü 3 3 6
ILEM 716 Ulusaşırı Alan, Göç ve Medya 3 3 6
ILEM 717 Halkla İlişkiler Teorileri ve Eleştirel Yaklaşımlar 3 3 6
ILEM 718 Tüketim Kültürü ve Eğilimleri 3 3 6
ILEM 719 İletişim Sosyolojisi 3 3 6
ILEM 720 Dijital Hikaye Anlatımı 3 3 6
ILEM 721 Görsel Kültür 3 3 6
ILEM 722 Medyada Ötekileştirme Politikaları 3 3 6
ILEM 723 Kişilerarası Etkileşim Kuramları 3 3 6
ILEM 724 Kitle İletişim Sistemleri ve İfade Özgürlüğü 3 3 6
ILEM 725 Medyanın Ekonomi Politiği 3 3 6
ILEM 726 Feminist Film Kuramı 3 3 6
ILEM 727 Kültürlerarası İletişim Tartışmaları 3 3 6
ILEM 728 Reklam ve Retorik Eleştiri 3 3 6
ILEM 729 Televizyon Çalışmaları 3 3 6
ILEM 730 Sağlık İletişimi Dinamikleri ve Sağlıklı Olma Kültürü 3 3 6
ILEM 731 Gözetim Toplumu ve Mahremiyet 3 3 6
ILEM 732 Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Kuram 3 3 6
ILEM 733 Çok Kültürlü Toplum ve Farklılıkların Yönetimi 3 3 6
ILEM 734 Siyasal İletişim 3 3 6
ILEM 735 Göç ve Hareketlilikte Kültürlerarası İleşitim Sorunları ve Çözümler 3 3 6
ILEM 736 Anayasalarda Basın Özgürlüğü 3 3 6
ILEM 737 İletişim Etiği 3 3 6
ILEM 738 Popüler Kültür Tartışmaları 3 3 6
ILEM 739 Modernleşme Kuramları ve Sosyal Değişme 3 3 6
ILEM 740 Yeni Medya Teorileri 3 3 6
ILEM 741 Yeni Medya ve Toplum 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler