Amaçlar

İletişim Çalışmaları alanındaki uluslararası çalışmaları yakından takip etmekle kalmayıp bu çalışmaların içinde yer alan, akademik araştırmaların yayınlanmasını ve uluslararası konferanslara katılımı destekleyen, etik ilkelere saygılı bir akademik ortam sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedefler

İletişim Çalışmaları yüksek lisans programının hedefleri, • İnsani ve sosyal bilimler odaklı, kültürel söylem ve pratikler, teknolojik altyapılar ve ekonomi-politik yaklaşımlarla medya alanına yönelik kuramsal ve metodolojik donanıma sahip; • Eleştirel düşünce ve etik sorumluluğun önemini bilen ve bu doğrultuda davranabilen; • Alanın disiplinlerarası niteliğine uygun, iletişimin alt alanlarında (radyo, televizyon, yeni medya, gazetecilik, kamusal iletişim, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler) yer alan yeni yaklaşımlara ve tartışmalara katkıda bulunabilen; • Bilgi ve becerilerini kullanarak iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretebilen, politika önerileri geliştirebilen ve bunları proje ve etkinliklere dönüştürebilen; • Edindiği donanımı başkalarına aktarabilecek açıklıkta akademik yayınlar yapabilen mezunlar vermektir.