Program Hakkında Bilgi

İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, gündelik yaşamımızda süregiden iletişim süreçleri ile medyayı anlamak, açıklamak ve çözümleyebilmek amacıyla, 2017 yılında disiplinlerarası bir nitelikte kurulmuştur. İletişim alanında uzmanlaşmış, eleştirel ve etik sorumluluk sahibi araştırmacılar yetiştirmeyi hedefleyen program, çağımızın iletişim sorunlarını küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde çalışılmasını öngörmektedir.
Program ISCED Kodu

03-038-0388
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4 Yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Kültür ve toplum, kültürel çalışmalar, popüler kültür ve medya, siyasal iletişim, sağlık ve medya, yeni medya, haber medyası, medya metinleri analizi, cinsiyet ve medya, ırk, etnisite ve medya, sanat ve iletişim, görsel iletişim sanatları; uluslararası ve karşılaştırmalı medya, medyada izleyici, medya endüstrisi, medya ve teknolojiye tarihsel yaklaşımlar; sinema akımları, sinema eleştirisi, televizyon ve kültür, medya hukuku ve politikası, dilbilim, toplumsal iletişim, sembolik iletişim gibi birçok başlık altında iletişimi, iletişimin işleyişini ve iletişim sistemlerini kapsamaktır. Bu kapsam ise evrensel akademik bilgi birikiminden yararlanarak, çağımızın iletişim sorunlarını küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde çalışılmasını öngörmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.