Amaçlar

İnsan anatomisi alanında uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırarak, bireysel ve ekip olarak bilimsel çalışmalar yapma, analiz etme, sonuçları değerlendirme ve tartışma becerisi geliştirmektir.

Hedefler

Anatomi alanındaki bilgileri detaylı olarak açıklar. Anatomi ve ilgili disiplinleri ilişkilendirir. Alanı ile ilgili teknolojik araçları kullanır. Bireysel veya takım halinde araştırmalar hazırlar. Bilimsel bir çalışmada istatistiksel yöntemleri kullanarak analiz yapar, bulgulardan sonuç çıkarır, tartışır. Anatomi alanında gelişmeleri takip eder ve tartışır.