Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Anatomide Morfometrik Yöntemler
(ANA503)
3 2 2 4 - 4 2 - - - 3 - - - - - - - - -
Artistik Anatomi
(ANA501)
3 1 1 5 - 2 - - - - 5 - - - - - - - - -
Boşaltım Sistemi Anatomisi
(ANA550)
4 4 4 1 - 2 - - - - 3 - - 4 - - - - - -
Dolaşım-Solunum Sistemi Anatomisi
(ANA530)
5 5 3 4 3 - - - - - 3 - - - - - - - - -
Endokrin-Üreme Sistemi Anatomisi
(ANA560)
4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 5 4 4 4 5 3 3
Fonksiyonel Anatomi
(ANA520)
5 5 - 4 5 5 2 5 - - - 1 4 3 3 4 3 3 - 5
Kinezyolojik Anatomi
(ANA521)
5 4 - 4 3 5 3 5 2 - 2 2 4 3 3 4 3 3 - 5
Nörobiyoloji
(ANA502)
5 5 - - 5 4 5 - - - - - - - 2 1 - - 3 -
Nörokimyasal Anatomi
(ANA510)
5 4 1 5 5 2 4 2 - - - - 5 - 3 4 5 - - 4
Organların Plastinasyonu
(ANA505)
4 4 3 4 2 4 5 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 5 5
Seminer Dersi
(ANA715)
- - - - - - - 5 5 - - - 4 5 5 5 4 4 - -
Sindirim Sistemi Anatomisi
(ANA540)
5 5 4 5 5 5 3 5 3 2 4 2 4 4 4 4 5 3 4 5
Spor Biyomekaniğinin Anatomik Temelleri
(ANA522)
4 2 - 1 - 5 2 5 2 - - 5 4 3 3 4 4 2 - 5
Temel Antropometri
(ANA504)
- - - 3 - 3 - 4 - - 3 2 - - - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(ANA710)
5 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
Yüksek Lisans Tezi
(ANA730)
5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4
Yüzeyel Anatomi
(ANA500)
5 5 3 5 4 4 4 4 - - 5 2 2 3 4 4 5 3 - 4
İlişkili ders sayısı / 17 15 15 11 15 11 15 12 12 8 5 12 10 11 11 12 12 11 10 6 10
İlişki ağırlığı 6758305541544044251443264142414543322444
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir