Özel Kabul Koşulları:

Lisans Üstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları Enstitüler, her yarıyıl başlamadan önce programlardan Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını ve varsa başvuru için gerekli özel şartlarını isterler. Programlardan gelen istekler doğrultusunda öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan ederek adaylara duyururlar. Lisansüstü eğitim-öğretime başvuracak adaylar, ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Öğrencilerin bir yüksek lisans programına başvurabilmeleri için; lisans diplomasına sahip olması ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya ALES taban puanına karşılık, YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE sınavlarından eş değer taban puanı almış olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES ’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden en az 50 puan alması veya üniversitenin yapacağı dil sınavından gerekli puanı almış olması gerekir. Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız ve ilgili enstitüyü seçiniz. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Lisans ve Lisansüstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları Çukurova Üniversitesine, kendi imkânlarıyla Türkiye’de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteği ile yurt dışından başvuracak öğrenciler için, her yıl ÇUÖS sınavı (Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı) yapmaktadır. ÇÜES sınavının yanı sıra Üniversitemiz, yabancı öğrenci kabulünde SAT, GCE AL gibi sınavları da kabul etmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerden Üniversitemizi kazanan ve Türkçe bir programa yerleştirilen öğrencilerin o programda eğitimlerine başlayabilmeleri için Çukurova TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavına katılmaları veya C1 düzeyini belgelendirmeleri gerekmektedir. C1 düzeyinde Türkçe yeterliliği olmayan öğrenciler Çukurova TÖMER’de Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilirler. Öğretim dili İngilizce olan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (TOEFL, IELTS, YDS ) veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Hazırlık Eğitimi alırlar. Uluslararası öğrenci adaylarının yüksek lisans veya doktoraya başvuru yapabilmeleri için, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı’ndan (ALES), başvuracakları alana uygun olmak üzere; en az 55 puan, (GRE sınavından en az 149 veya GMAT sınavından en az 450) almış olma koşulu aranır. Yüksek lisans adaylarının İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 50 puan, doktora adaylarının en az 55 puan veya ilgili enstitü tarafından yabancı dil eş değerliği kabul edilen bir sınavdan dengi puanı almış olmaları gereklidir. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgiye http://iso.cu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Değişim Öğrencileri için Lisans ve Lisansüstü Programlarına Kabul Koşulları Yurt dışından Erasmus değişim programı ve Mevlana değişim programları ile üniversitemize gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili ofisler (Erasmus ve Mevlana Ofisleri) tarafından yürütülür. Yurt içi değişim programı olan Farabi değişim programından Üniversitemize gelecek öğrencilerin işlemleri ise Farabi Ofisi tarafından yürütülür. Değişim programları için Çukurova Üniversitesine gelmek üzere başvuru yapan öğrenciler, başvuru tarihlerine uygun bir şekilde başvuru evraklarını ilgili ofislere gönderirler. Ofise gelen evraklar, öğrencinin gelmek istediği ilgili bölüm koordinatörüne gönderilir. Bölüm koordinatörleri tarafından öğrencilerin seçtikleri derslerin ders onayları yapılır ve işleme alınır. Değişim programları ile Çukurova Üniversitesine gelip eğitimini tamamlayan öğrencilere AKTS kredilerini ve başarı notlarını gösteren not çizelgesi hazırlanıp verilir.