Program Hakkında Bilgi

Yüksek lisans programına; Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları, Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı mezunları ile Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülen lisans diplomasına sahip olan adaylar kabul edilir. Program; 2 yarıyıllık bilimsel hazırlık eğitiminin ardından ilk 2 yarıyıl Anatomi alanında lisans ve lisansüstü düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler ile 3. ve 4. yarıyılda alanı ile ilgili tez hazırlama dönemini kapsamaktadır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4 yarıyıl (bilimsel hazırlık hariç)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Anatomi bilim alanında; yüksek lisans düzeyinde gerekli bilgi ve beceriler ile donanmış, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilen, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek yönlendirebilen ve çalışmalarında etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir programdır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.