Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
İlişkili ders sayısı / 0
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir