Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciye, Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.