Amaçlar

Beden eğitimi ve spor anabilim dalının amacı; beden eğitimi ve spora ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesini amaçlar.

Hedefler

Bu yüksek lisans programı öğrencilerin; Beden eğitimi ve spor alanında yöntem ve teknikleri uygulayabilme, verileri analiz edip değerlendirebilme, araştırma yöntem ve tekniklerini takip edip alanda uygulayabilme, temel mesleki bilgiler, ulusal ve uluslararası düzeyde alan ile ilgili literatürü takip edebilme, alandaki eksiklere yönelik çözüm önerileri üretebilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde verileri toplama, kayıtlama, yorumlama ve yayınlama becerilerini kazanmasını hedefler.