Program Hakkında Bilgi

1991’de yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Programda Spor Yönetim Bilimleri, Sporda Psikososyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri dallarında disiplinlerarası eğitim ve öğretim verilmektedir.
Program ISCED Kodu

9021
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4 YARI YIL
Programın Özellikleri ve Tanımı

Beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması,ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin;insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen,Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, öğretmenlik ve antrenörlük niteliklerine sahip bir eleman olması amaçlanmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.