Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BİS 503 İstatistik Teorisi I Zorunlu 3+1 3 7
BİS 504 İstatistik Teorisi II Zorunlu 3+1 3 7
BİS 511 Sağlık Taramaları ve Yöntemleri Zorunlu 3+1 3 7
BİS 521 Epidemiyolojide İstatistiksel Yön.I Zorunlu 3+1 3 7
BİS 522 Epidemiyolojide İstatistiksel Yön. II Zorunlu 2+2 3 7
BİS 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
BİS 715 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
BİS 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 68 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BİS 500 Analize Giriş 3 3 6
BİS 512 Hastane Enformasyon Sistemleri ve Hastane İstatistikleri 1+2 2 4
BİS 514 Medikal Enformatiğe Giriş 1+2 2 4
BİS 524 Demografiye Giriş 2 2 4
BİS 531 Lineer Modeller 2+2 3 6
BİS 535 Tanı Testlerini Değerlendirmede Kullanılan İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1+2 2 4
BİS 540 Uygulamalı Biyoistatistik 2+2 3 6
BİS 541 R Programlamaya Giriş 1+3 2 4
BİS 542 Veri İşleme (Data Processing) 1+2 2 4
BİS 544 Alternatif Regrasyon Yöntemleri 1+2 2 4
BİS 545 Güvenirlik Analizleri 1+2 2 4
BİS 546 Uygulamalı Lojistik Regrasyon Analizi 2+2 2 6
BİS 547 Sağkalım Analizine Giriş 2+2 3 6
BİS 550 Temel Biyoistatistik 2+2 3 6
BİS 553 Epidemiyoloji 2+1 2 5
BİS 555 Sistematik Derlemeler ve Mata Analizler 1+2 2 4
BİS 561 Kanıta Dayalı Tıp 2+2 3 6
BİS 563 SPSS ile İleri Analiz Teknikleri 2+2 3 6
BİS 564 Sağlığın ölçümü 2+1 3 4


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler