Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FİZ 515 Temel Fizyoloji ve Sinir Sistem Fizyolojisi Zorunlu 3 3 5
FİZ 516 Temel Fizyoloji-Kardiovasküler ve Pulmoner Sistem Fizyolojisi Zorunlu 3 3 5
FİZ 517 Temel Fizyoloji-Gastrointestinal Sistem ve Renal Sistem Fizyolojisi Zorunlu 2 2 4
FİZ 518 Temel Fizyoloji-Endokrin ve Üreme Fizyolojisi Zorunlu 3 3 5
FİZ 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
FİZ 715 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
FİZ 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 25
SFZ 546 Enerji Taşınımında ve Kullanımında Rol Alan Organ Sist. Etkileşimi Zorunlu 4 4 6
SFZ 551 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 4 4 6
SFZ 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
SFZ 715 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
SFZ 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 25
ÜGF 532 Temel Fizyoloji:Üreme Sistem Fizyolojisi-2 Zorunlu 3 3 5
ÜGF 550 Oosit ve Preimplantasyon Aşamasındaki Embriyo Eldesi ve Kültürü Zorunlu 2+2 3 6
ÜGF 564 Üreme Sistem Fizyopatolojsi Zorunlu 4 4 6
ÜGF 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
ÜGF 715 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
ÜGF 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 147 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FİZ 500 Deney Hayvanları 2+2 3 5
FİZ 503 Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi 2 2 4
FİZ 508 Arteryal Basıncın Renal-Vücut Sıvı Sistemi ile Dengelenmesi 2 2 4
FİZ 519 Temel Fizyoloji- Kan Fizyolojisi ve İmmünite 3 3 5
FİZ 521 Embriyoteratojenite 2+1 2 4
FİZ 523 Anksiyetenin Sinirsel Mekanizması 2 2 4
FİZ 524 Öğrenme ve Bellek Modelleri 2 2 4
FİZ 525 Deneysel Stres Modelleri 2 2 4
FİZ 526 Deneysel Embriyoteratojenite Modeli 2 2 4
FİZ 550 Ölçüm Yöntemleri 1+4 3 5
SFZ 501 Antrenmana Uyum 3 3 5
SFZ 503 İleri Fizyoloji-Kas Fizyolojisi 2 2 4
SFZ 513 Solunum Fizyolojisi 4 4 4
SFZ 530 Sportif Performans Açısından Beslenme 2 2 4
SFZ 543 Farklı Çevre Koşullarında Egzersiz ve Performans 3 3 5
SFZ 544 Vücut Yapısı, Enerji Dengesi ve Kilo Kontrolü 3 3 6
SFZ 553 Fiziksel Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 2+2 3 6
ÜGF 520 Gelişme Fizyolojisi 4 4 6
ÜGF 560 Hücre İçi İyon Ölçüm Yöntemleri; Teorikten Pratiğe 2+2 3 6
ÜGF 565 Östrus Döngüsü ve Vaginal Smear 1+2 2 5
ÜGF 566 Oogenez ve Ooplazmik pH Regülasyonu 2+2 3 5


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler