Amaçlar

Fizyoloji konusunda temel bilgileri özümseyerek sentez yapabilme yeteneğine sahip, sorgulayan, araştıran bilim insanlarının yetiştirilmesini sağlamak.

Hedefler

İleri düzeyde fizyoloji bilgisi ile donanmış, yeni bilgilere ulaşma yolunu bulabilen kişilerin yetişmesini sağlayarak akademik dünya, sanayi ve araştırma sahalarına yetkin eleman olarak istihdam edilmesinin önünü açmak